Rejestracja glukometru

Uzupełnij formularz, aby zarejestrować swój glukometr i otrzymać wieczystą gwarancję na urządzenie.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 

W przypadku uzupełnienia papierowej wersji karty rejestracyjnej, należy ją odesłać zachowując Kartę gwarancyjną 

Data zakupu

Mając świadomość dobrowolności poniższych oświadczeń, wyrażam zgodę na:

Otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących, inicjowanych przez DIAGNOSIS S.A..
Otrzymywanie od DIAGNOSIS S.A. wiadomości SMS.
Przesyłanie przez DIAGNOSIS S.A. wiadomości email na wskazany przeze mnie adres poczty.

Diagnosis S.A., jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, iż:
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konieczne w celu uzyskania wieczystej gwarancji na glukometr; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia wieczystej ochrony gwarancyjnej na glukometr;
  2. Podanie danych osobowych jest również niezbędne w celu realizacji przez DIAGNOSIS S.A. obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług;
  3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a - c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”);
  4. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony gwarancyjnej na glukometr;
  5. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz promocyjnych (o ile w tym zakresie zostanie udzielona zgoda), a ponadto w celu utrzymania wieczystej ochrony gwarancyjnej glukometru, jak również na potrzeby prowadzenia ewidencji określonej w ustawie o podatku od towarów i usług;
  6. Odbiorcami przekazanych przez Panią/Pana mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa do przewarzania powierzonych przez Panią/Pana danych;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje ustanie ochrony gwarancyjnej dotyczącej glukometru;
  8. Od dnia 25 maja 2018 roku ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO lub ustawę o ochronie danych osobowych;